Εργαστήριο Πληροφορικής!

Διδασκαλία με μεράκι, αγάπη & ψυχή!!!

Στη σύγχρονη κοινωνία η γνώση χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του internet θεωρούνται απαραίτητες!

Το εργαστήριο πληροφορικής είναι το μέρος στο οποίο τα παιδιά εισέρχονται στον χώρο των υπολογιστών και του internet μαθαίνοντας τις
απαραίτητες λειτουργίες που πρέπει να γνωρίζουν για να μπορούν χειρίζονται τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα!

mathites computer ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τα παιδιά μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον, υπό την επίβλεψη των έμπειρων εκπαιδευτικών μας, συνεργάζονται και μαθαίνουν να βοηθούν τους συμμαθητές τους όπου μπορούν
καλλιεργόντας το αίσθημα της συνεργασίας, ενώ παράλληλα, από μικρή ηλικία, παίρνουν γνώσεις που θα τους φανούν χρήσιμες καθ’όλη την διάρκεια της ζωής τους!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σε καιρούς επικίνδυνους, πολλές φορές η επίβλεψη των γονιών δεν είναι αρκετή για να τα προστατέψει τα παιδιά από τους κινδύνους που επιφυλάσσει το internet.

Στο εργαστήριο μελέτης τα παιδιά μαθαίνουν για αυτούς τους κινδύνους και πως να προστατεύονται από αυτούς με την έμπειρη καθοδήγηση και τις συμβουλές μας!

children laptop ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γνωρίστε τους πολύτιμους συνεργάτες μας!